30. ledna 2013

S Proustem na věčné časy

K nejhezčím knihám roku, ba posledních let, se bezpochyby řadí nové vydání Proustova Hledání ztraceného času, toho kolosu moderní světové literatury. Nakladatelství Rybka ji pojalo jako umělecký čin sám o sobě: hřbety sedmi svazků tohoto veledíla skládají Seuratův obraz, jenž svou chvějivou krásou evokuje atmosféru Proustova textu.