15. února 2013

S Proustem v ruce je život hezčí

Je opravdu Marcel Proust tak těžce přístupný autor? Rozhovor na dané téma mezi Evou Beránkovou, Jiřím Pelánem, Josefem Fulkou a Martinem Charvátem byl otištěn v Lidových novinách, v příloze Orientace. Moderoval jej a pro vydání připravil Jiří Peňás.

6. února 2013

Hledání pravdy Marcela Prousta

Dílo Marcela Prousta Hledání ztraceného času je opředeno mnoha mýty; za všechny jmenujme jen názor, že Proustova poetika je těžkopádná, zaplavující a zároveň suchopárná, a že se celých tři tisíce stran „vlastně nic neděje“.

5. února 2013

Léčba Proustem (Úvod k novému vydání)


Bezmála čtvrtstoletí uplynulo od posledního českého vydání Hledání ztraceného času. To je dosti dlouhá doba. Uvážíme-li, že v řadě takzvaně vyspělých evropských zemí si můžete toto u nás prakticky nedostupné základní dílo nejen francouzské, ale i světové literatury, zakoupit v každém větším knihkupectví, je na místě položit si otázku, jaký vlastně měla a má česká společnost k Hledání vztah.

Když jsem nedostal denní dávku Prousta, měl jsem absťák

Hledání ztraceného času francouzského spisovatele Marcela Prousta, jedno z nejslavnějších děl světové literatury, vyšlo právě těchto dnech po skoro čtvrtstoletí v českém překladu. Zasloužil se o to pražský nakladatel Michal Rybka. Románový cyklus vyšel v kartonovém boxu s reprodukcí slavného obrazu Georgese Seurata Nedělní odpoledne na ostrově La Grande-Jatte, která tvoří hřbety jeho sedmi dílů.

Zjevení na pultech knihkupců. Proustův kompletní román

PRAHA - Kompletní díla literárních klasiků jsou na knižním trhu zastoupena skromně. O to víc zaujme nové vydání sedmidílného románu Hledání ztraceného času od Marcela Prousta. Dílo považované za jedno ze základních děl nejen francouzské, ale i světové literatury, vydalo nakladataleství Rybka Publishers.

1. února 2013

Text Josefa Fulky

Marcel Proust (1871 – 1922) bývá právem pokládán za autora, který
se zapsal do dějin literatury jediným dílem, sedmisvazkovým románovým
cyklem Hledání ztraceného času, jenž vycházel v letech 1913 až
1927.